Trending

ΕΕ: προτάθηκε το πρώτο ψηφιακό πρόγραμμα ύψους €9,2 δις

Τη δημιουργία του πρώτου ψηφιακού προγράμματος στην ιστορία της Ένωσης, το πρόγραμμα “Ψηφιακή Ευρώπη”, ύψους €9,2 δις, προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στόχος είναι η προσαρμογή του επόμενου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της Ε.Ε. για το διάστημα 2021-2027 στις εντεινόμενες ψηφιακές προκλήσεις. 

Η πρόταση της Επιτροπής επικεντρώνεται σε πέντε τομείς: Υπερυπολογιστές, Τεχνητή νοημοσύνη, Kυβερνοασφάλεια, Ψηφιακές δεξιότητες και ευρεία χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών σε όλους τους τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας. Η δημιουργία του πρώτου πανευρωπαϊκού ψηφιακού προγράμματος αποτελεί σημαντικό βήμα για την εδραίωση της Ευρώπης ως παγκόσμιας πρωτοπόρου στον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Το πρόγραμμα “Ψηφιακή Ευρώπη”, που πρότεινε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αρθρώνεται σε πέντε τομείςΓια τον άξονα “Υπερυπολογιστές”, η Επιτροπή προτείνει την επένδυση €2,7 δις, ποσό που θα χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη και την ενίσχυση των υπερυπολογιστών και της επεξεργασίας δεδομένων στην Ευρώπη. 

Οι Υπερυπολογιστές θεωρούνται απαραίτητοι για την ανάπτυξη πολλών τομέων, από την υγεία και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως την ασφάλεια των αυτοκινήτων και την κυβερνοασφάλεια. Η χρηματοδότηση αυτή θα καταστήσει δυνατή την αποτελεσματικότερη και ευρύτερη χρήση των υπερυπολογιστών τόσο στο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

Στόχος του προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη είναι να αναπτυχθεί μια παγκόσμιας κλάσης υποδομή υπερυπολογιστών και δεδομένων με υπολογιστική ικανότητα εξακλίμακας (ένα δισεκατομμύριο δισεκατομμύρια ή 1018 υπολογισμοί ανά δευτερόλεπτο) ως το 2022/2023 και με δυνατότητες μεταεξακλίμακας ως το 2026/2027.

Τεχνητή νοημοσύνη
Στο μεταξύ, ποσό €2,5 δις πρόκειται να διατεθεί για τη διάδοση της τεχνητής νοημοσύνης σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή οικονομία και την κοινωνία. 

Το πρόγραμμα “Ψηφιακή Ευρώπη” θα προσφέρει στις δημόσιες Αρχές και στις επιχειρήσεις, ιδίως στις μικρότερες, καλύτερη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις δοκιμών και πειραματισμού τεχνητής νοημοσύνης που βρίσκονται στα κράτη - μέλη. 

Η δε αύξηση των επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία στο πλαίσιο του προγράμματος “Ορίζων Ευρώπη” θα διασφαλίσει τη θέση της Ε.Ε. στην πρωτοπορία των επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. 

Η Επιτροπή προτείνει την ανάπτυξη προσβάσιμων σε όλους κοινών “ευρωπαϊκών βιβλιοθηκών” αλγορίθμων, χάρη στις οποίες ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας θα μπορούν να εντοπίζουν και να αποκτούν τις λύσεις που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες τους. 

Ανοικτές πλατφόρμες και χώροι βιομηχανικών δεδομένων για την τεχνητή νοημοσύνη θα είναι διαθέσιμοι σε όλη την Ευρώπη, σε κόμβους ψηφιακής καινοτομίας που θα παρέχουν εγκαταστάσεις δοκιμών και γνώσεις στις μικρές επιχειρήσεις και στους τοπικούς φορείς καινοτομίας.

Kυβερνοασφάλεια
Επιπλέον, ποσό €2 δις θα επενδυθεί για την ενίσχυση της κυβερνοάμυνας και του ευρωπαϊκού κλάδου της κυβερνοασφάλειας, της χρηματοδότησης εξοπλισμού και υποδομών κυβερνοασφάλειας προηγμένης τεχνολογίας και της στήριξης της ανάπτυξης των απαραίτητων δεξιοτήτων και γνώσεων. 

Η πρόταση βασίζεται στο ευρύ φάσμα των μέτρων για την κυβερνοασφάλεια που παρουσιάστηκαν το Σεπτέμβριο του 2017 και στην πρώτη νομοθεσία σε επίπεδο Ε.Ε. για την κυβερνοασφάλεια, η οποία τέθηκε σε ισχύ το Μάιο του 2018.

Ψηφιακές δεξιότητες
Με ποσό €700 εκατ. ενισχύει η Ένωση τις ψηφιακές δεξιότητες. 

Η επένδυση θα επιτρέψει στο σημερινό και στο μελλοντικό εργατικό δυναμικό να αποκτά με ευκολία προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες μέσω μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων επιμορφωτικών προγραμμάτων και πρακτικών ασκήσεων στο χώρο εργασίας, ανεξαρτήτως κράτους - μέλους διαμονής. 

Στο πλαίσιο του προγράμματος “Ψηφιακή Ευρώπη”, οι κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας θα πραγματοποιούν στοχευμένα προγράμματα χάρη στα οποία οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι δημόσιες διοικήσεις θα μπορούν να εφοδιάζουν τους εργαζομένους τους με τις δεξιότητες που χρειάζονται για να αποκτήσουν πρόσβαση στις νέες ευκαιρίες που προσφέρουν οι υπερυπολογιστές, η τεχνητή νοημοσύνη και η κυβερνοασφάλεια.

Ευρεία χρήση
Τέλος, στη διασφάλιση της ευρείας χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών σε όλους τους τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας θα επενδυθούν €1,3 δις. 

Μέσω της επένδυσης, θα καταστεί δυνατός ο ψηφιακός μετασχηματισμός της δημόσιας διοίκησης και των δημόσιων υπηρεσιών και η διαλειτουργικότητά τους σε επίπεδο Ε.Ε. και θα διευκολυνθεί η πρόσβαση όλων των επιχειρήσεων και ιδίως των μικρομεσαίων, στην τεχνολογία και την τεχνογνωσία. 


Οι κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας θα λειτουργούν ως σημεία ενιαίας εξυπηρέτησης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις δημόσιες διοικήσεις, παρέχοντας τους πρόσβαση σε τεχνολογική εμπειρογνωσία και πειραματικές εγκαταστάσεις, καθώς και συμβουλές για την καλύτερη αξιολόγηση της επιχειρηματικής σκοπιμότητας των έργων ψηφιακού μετασχηματισμού. 

Θα υποστηριχθεί η δημιουργία ενός δικτύου κόμβων ψηφιακής καινοτομίας, ώστε να διασφαλιστεί η ευρύτερη δυνατή γεωγραφική κάλυψη όλης της Ευρώπης. sepe.gr Συνδεθείτε μαζί μας στο Facebook και ενημερωθείτε πρώτοι για τα νέα άρθρα -->
Νεότερη Παλαιότερη