Trending

Ρεκόρ στις αποτιμήσεις Εξαγορών & Συγχωνεύσεων το 2021 σε παγκόσμιο επίπεδο


 Πρωτοφανής αύξηση παρατηρήθηκε στην αξία και τον όγκο των συναλλαγών το 2021 σύμφωνα με την έρευνα της PwC "Global M&A Industry Trends Outlook 2022”. Το 2022 αναμένεται μια εξίσου δυναμική χρονιά για Εξαγορές και Συγχωνεύσεις, λόγω των ήδη προγραμματισμένων συναλλαγών, της διαθεσιμότητας κεφαλαίων καθώς και της συνεχιζόμενης ζήτησης για επενδύσεις στους τομείς της πράσινης ενέργειας, των υποδομών, της ψηφιακής τεχνολογίας και των τροφίμων.

Η μελέτη εξετάζει τη τρέχουσα δραστηριότητα συναλλαγών σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ περιλαμβάνει και τις απόψεις εξειδικευμένων στελεχών της PwC στα deals, με στόχο τον εντοπισμό των κύριων τάσεων που προσδιορίζουν την αξία και τον όγκο των Εξαγορών και Συγχωνεύσεων.

Το 2021 αποτέλεσε  χρονιά ρεκόρ για τις Εξαγορές και Συγχωνεύσεις, όσον αφορά στον όγκο και την αξία τους. Ο αριθμός των συναλλαγών που ανακοινώθηκαν ξεπέρασε τις 62.000 παγκοσμίως , σημειώνοντας πρωτόγνωρη άνοδο της τάξης του 24% έναντι του 2020. Αντίστοιχα  οι  αξίες των συναλλαγών ανήλθαν στα US$ 5,1 τρισ, καταγράφοντας τα υψηλότερα επίπεδα όλων των εποχών. Ανάμεσά τους, περιλαμβάνονται 130 μέγα-deals με αξία συναλλαγής US$ 5 δισ. ή άνω - κατά 57% υψηλότερα από το 2020, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ των US$ 4,2 τρισ. που σημειώθηκε το 2007.

Ο Brian Levy, Global Deals Industries Leader και Partner της PwC ΗΠΑ σχολιάζει: «Μετά από μια χρονιά ρεκόρ για τις Εξαγορές και Συγχωνεύσεις, όλοι αναρωτιούνται τι επιφυλάσσει το μέλλον. To κλείσιμο επιχειρηματικών συμφωνιών φαίνεται ότι θα παραμείνει ισχυρό το 2022, με δυνατό ανταγωνισμό μεταξύ εταιρειών διαχείρισης κεφαλαίων προς επένδυση σε μετοχές (Private Equity) και εταιρειών εξαγορών ειδικού σκοπού (SPAC). Ωστόσο είναι πιθανό τα αυξανόμενα μακροοικονομικά και ρυθμιστικά εμπόδια να οδηγήσουν σε ατονία της αγοράς».

Ενώ η αισιοδοξία για το 2022 παραμένει υψηλή,  τα υψηλά επιτόκια και οι φόροι, ο διογκούμενος πληθωρισμός και οι αυξανόμενες κανονιστικές ρυθμίσεις ενδεχομένως να δημιουργήσουν διαρθρωτικά ή οικονομικά εμπόδια για τις συναλλαγές το 2022. Ήδη σε παγκόσμιο επίπεδο παρατηρείται μεγαλύτερη αστάθεια στις χρηματοοικονομικές αγορές, περαιτέρω διάσπαση στις εφοδιαστικές αλυσίδες και αυξημένα επίπεδα δημοσιονομικού χρέους, λόγω των επιπτώσεων της συνεχιζόμενης πανδημίας. Συνεπώς, απαιτείται εγρήγορση καθώς οι ταχύτεροι ρυθμοί των αλλαγών ενδέχεται να ενεργοποιήσουν τις προαναφερόμενες ή άλλες εξελίξεις νωρίτερα και με μεγαλύτερο αντίκτυπο.

Οι εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων προς επένδυση σε μετοχές (Private Equity) επιδεικνύουν τη δυνατότητά τους για άντληση κεφαλαίων και αυξάνουν το μερίδιο αγοράς στις συναλλαγές 
Τέτοιου τύπου διαχειριστές κεφαλαίων συνεχίζουν να πραγματοποιούν περισσότερες και μεγαλύτερες συναλλαγές. Το 2021 περίπου 40% των συναλλαγών περιελάμβαναν ένα Private Equity, σημειώνοντας άνοδο από μόλις 25% τα τελευταία πέντε χρόνια. Παράλληλα, τα Private Equity πραγματοποίησαν μεγαλύτερες συναλλαγές, που αντιστοιχούν  στο 45% της συνολικής αξίας, σε σύγκριση με το 30% τα προηγούμενα πέντε χρόνια.  Οδεύοντας προς το 2022, έχουν ενισχύσει τη δυνατότητα τους να συναλλαχθούν, αντλώντας διαθέσιμα κεφάλαια σε επίπεδα ρεκόρ (dry powder). Τα παγκόσμια Private Equity έκλεισαν το 2021 με διαθέσιμα κεφάλαια στα US$ 2,3 τρισ., κατά 14% υψηλότερα σε σχέση με την αρχή του έτους - τροφοδοτώντας σημαντικά τη δραστηριότητα Εξαγορών και Συγχωνεύσεων για το 2022.  Ενώ η διαθέσιμη χρηματοδότηση κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα, εκτιμάται ότι θα υπάρξουν αυξανόμενες πιέσεις, ώστε να βρεθούν τρόποι δημιουργίας αξίας σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων επιτοκίων, υψηλότερων πολλαπλασιαστών και πιέσεων λόγω κριτηρίων ESG.

Αναμένουμε ότι οι SPAC θα συνεχίσουν να παίζουν σημαντικό ρόλο το 2022, μετά κι από την επανεμφάνιση των SPAC IPOs στα τέλη του 2021 που οδήγησε στην αύξηση των διαθέσιμων κεφαλαίων  για Εξαγορές και Συγχωνεύσεις. Καθώς, σχεδόν 500 SPAC δεν έχουν ανακοινώσει ακόμα κάποια συγχώνευση, το σύντομο χρονικό πλαίσιο (συνήθως δύο χρόνια) που απαιτείται για την ολοκλήρωση μιας συναλλαγής, θα οδηγήσει σε ανταγωνισμό των SPAC με Private Equity και στρατηγικούς επενδυτές με συναλλακτικές διαθέσεις, για τις ίδιες εταιρείες στόχους το 2022 και το 2023.

Ο σκληρός ανταγωνισμός μεταξύ εταιρειών, Private Equity και SPAC θα διατηρήσει υψηλά τους πολλαπλασιαστές για τις πιο θελκτικές επενδύσεις. Ως εκ τούτου, ένα ισχυρό πλάνο για τη δημιουργία αξίας Εξαγορών και Συγχωνεύσεων καθίσταται πιο σημαντικό από ποτέ.

H εξέταση χαρτοφυλακίων οδηγεί σε αποεπενδύσεις και εξαγορές σε διάφορους κλάδους

Σε επίπεδο εταιρειών,  η στρατηγική στροφή σε νέα ψηφιακά, καινοτόμα και ανατρεπτικά επιχειρηματικά μοντέλα, θα συνεχίσει να διαμορφώνει το τοπίο των Εξαγορών και Συγχωνεύσεων. Καθώς οι συνθήκες της αγοράς αναγκάζουν τα Διοικητικά Συμβούλια να επικεντρωθούν στη δημιουργία μεγαλύτερης αξίας, οι CEO πιθανόν να στραφούν σε αποεπενδύσεις, με στόχο να επαναφέρουν την ισορροπία στα χαρτοφυλάκιά τους για την επίτευξη μιας πιο μακροπρόθεσμης ανάπτυξης και κερδοφορίας. Οι παράγοντες ESG αναμένεται επίσης να επηρεάζουν ολοένα και περισσότερο τις στρατηγικές Εξαγορών και Συγχωνεύσεων κατά τη διάρκεια του 2022.

Στους βασικούς κλάδους διαμορφώνονται οι εξής τάσεις:

Καταναλωτικές αγορές: Οι προτιμήσεις των καταναλωτών θα συνεχίσουν να ενεργούν καταλυτικά στη δραστηριότητα Εξαγορών και Συγχωνεύσεων το 2022, καθώς εταιρικά σχήματα και εταιρείες Private Equity αναδιαρθρώνουν τα χαρτοφυλάκιά τους με στόχο  την αξιοποίηση τάσεων όπως «η συνειδητή κατανάλωση» που δημιουργούν ζήτηση για νέα προϊόντα και υπηρεσίες και εντελώς νέα επιχειρηματικά μοντέλα.

Ενέργεια, υπηρεσίες κοινής ωφελείας και πόροι: Τα κριτήρια ESG αποτελούν σημαντικό παράγοντα στη χάραξη στρατηγικής στον κλάδο. Οι Εξαγορές και Συγχωνεύσεις θα αποκαταστήσουν την ισορροπία των χαρτοφυλακίων και θα διευκολύνουν τον  εντοπισμό  ευκαιριών για τη δημιουργία αξίας σε τομείς ανάπτυξης, όπως οι ΑΠΕ, η δέσμευση άνθρακα, η αποθήκευση σε μπαταρίες, το υδρογόνο, οι υποδομές μεταφοράς και άλλες καθαρές τεχνολογίες.

Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες: Ο ανταγωνισμός για την επίτευξη στρατηγικού πλεονεκτήματος στην αγορά εξακολουθεί να κινητοποιεί τις Εξαγορές και Συγχωνεύσεις, με κυρίαρχες τις συναλλαγές που επικεντρώνονται στην τεχνολογία και την καινοτομία. Η συνεχιζόμενη προσπάθεια βελτιστοποίησης των χαρτοφυλακίων αναμένεται να οδηγήσει σε δραστηριότητα αποεπενδύσεων και ταυτόχρονα  στην υλοποίηση συναλλαγών βάσει δυνατοτήτων, καθώς οι εταιρείες επιδιώκουν να αξιοποιήσουν την τεχνολογία και να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητά τους. Τα επισφαλή στοιχεία ενεργητικού στον τραπεζικό και ασφαλιστικό τομέα θα μπορούσαν επίσης να προκαλέσουν ένα κύμα συναλλαγών.

Κλάδος υγείας: Οι φαρμακευτικές εταιρείες επιδιώκουν να ενισχύσουν τα χαρτοφυλάκια τους, μέσω συναλλαγών, που παρέχουν πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες όπως το mRNA και οι κυτταρικές και γονιδιακές θεραπείες. Στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, οι πλατφόρμες εξειδικευμένης φροντίδας, η τηλε-υγεία, το healthtech και οι εταιρείες δεδομένων και ανάλυσης προσελκύουν το ενδιαφέρον των επενδυτών.

Βιομηχανική παραγωγή και αυτοκινητοβιομηχανία: Οι στρατηγικές αναθεωρήσεις χαρτοφυλακίου και οι παράγοντες ESG δίνουν ώθηση στη δραστηριότητα Εξαγορών και Συγχωνεύσεων και συγκεκριμένα σε συναλλαγές που επιταχύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Τέτοιες συναλλαγές  αφορούν σε ηλεκτρικά και αυτόνομα οχήματα, οι μπαταρίες και οι τεχνολογίες φόρτισης, η παρασκευή πρόσθετων, τα υλικά επόμενης γενιάς και η παραγωγή με μη-ορυκτούς ενεργειακούς πόρους.

Τεχνολογία, ΜΜΕ και τηλεπικοινωνίες: Καθώς οι παραδοσιακοί κλάδοι αντιμετωπίζουν υψηλά επίπεδα disruption και οι καινοτόμες τεχνολογίες γίνονται ευρέως διαθέσιμες με ταχύτατο ρυθμό, ο κλάδος της τεχνολογίας θα συνεχίσει να καταγράφει πρωτοφανή επίπεδα δραστηριότητας και αξίας συναλλαγών. Παράλληλα, οι εταιρείες όλων των κλάδων επιδιώκουν να αποκτήσουν κρίσιμη τεχνολογία ή ψηφιακές δυνατότητες.

Ο Γιώργος Μακρυπίδης, Partner, Head of Corporate Finance, PwC Ελλάδας, σχολιάζει: «Το 2021, η δραστηριότητα Εξαγορών και Συγχωνεύσεων στην Ελλάδα τροφοδοτήθηκε από μερικές από τις μεγαλύτερες συναλλαγές που έχουν γίνει ποτέ στη χώρα μας. Πρωταγωνιστές ήταν οι κλάδοι της πράσινης ενέργειας, οι υποδομές, οι τηλεπικοινωνίες, τα τρόφιμα καθώς και οι νέες τεχνολογίες. Φαίνεται ότι αυτή η τάση θα παραμείνει και το 2022. Οι διεθνείς εξελίξεις, που έχουν αρχίσει να επηρεάζουν και τη χώρα μας, με τις υψηλές τιμές των πρώτων υλών, της ενέργειας και τις επιπτώσεις τους στην αύξηση του πληθωρισμού, η διάσπαση της εφοδιαστικής αλυσίδας λόγω COVID και τέλος οι τάσεις αύξησης των επιτοκίων, ασκούν πιέσεις στα επιχειρηματικά σχέδια και είναι στο μυαλό όλων. Η δημιουργία αξίας από τις συναλλαγές στις υψηλές σημερινές αποτιμήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τους παραπάνω παράγοντες, αρχίζει να απασχολεί πιο έντονα τους λήπτες αποφάσεων. Η οικονομική δραστηριότητα και ως αποτέλεσμα και οι εταιρικές συναλλαγές, ευελπιστούν να απορροφήσουν τις πιέσεις, λόγω της χαμηλής βάσης στην οποία εξακολουθεί να βρίσκεται η οικονομία, μετά από μια παρατεταμένη περίοδο χρηματοοικονομικής κρίσης. Το συγκριτικό αυτό πλεονέκτημα, δίνει στις εταιρείες στόχους τη δυνατότητα να επιτυγχάνουν καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα, και τους αγοραστές τους να επιδιώκουν συναλλαγές στο ευμετάβλητο σημερινό περιβάλλον, επιτυγχάνοντας υψηλές αποδόσεις»
Κάνοντας Like στο Facebook ενημερώνεστε άμεσα για τα νέα άρθρα -->
Ας συνδεθούμε στο LinkedIn για να διαβάζετε πρώτοι τα άρθρα -->
Νεότερη Παλαιότερη