ΤΕΛ. ΝΕΑ
19 Δεκεμβρίου 2015

ΟΤΕ: Παραίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Στην πρόσφατη έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων του ΟΤΕ συζητήθηκε μεταξύ άλλων και η παραίτηση του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Μανούσου Μανουσάκη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση: "ο κ. Μανούσος Μανουσάκης υπέβαλε στις 02/11/2015 την παραίτησή του από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Tο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνεχίζει τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας με τα υπόλοιπα μέλη του, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 9 του Καταστατικού, μέχρι την ημερομηνία της εκλογής του αντικαταστάτη του μέλους που παραιτήθηκε."

Επίσης εγκρίθηκαν τα ακόλουθα:
"Τη σύναψη Επιμέρους Συμφωνιών (Service Arrangements) μεταξύ αφενός της ΟΤΕ ΟΤΕ -0,77% Α.Ε. και εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ ΟΤΕ -0,77% και αφετέρου της Deutsche Telekom AG (DTAG) και της Telekom Deutschland GmbH (TD GmbH) για την παροχή από τις δεύτερες συγκεκριμένων υπηρεσιών για το έτος 2016 στο πλαίσιο της εγκεκριμένης «Σύμβασης Πλαίσιο Συνεργασίας και Παροχής Υπηρεσιών».

*Τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ: A) αφενός της COSMOTE - Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. (COSMOTE) και αφετέρου (i) των εταιρειών Deutsche Telekom PanNet Greece & Deutsche Telekom Europe Holding GmbH για την παροχή από την COSMOTE υπηρεσιών σχετικών με την παραγωγή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας και οικονομικών υπηρεσιών, και (ii) της εταιρείας Deutsche Telekom Europe Holding GmbH για την παροχή στην COSMOTE πολλαπλών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας (multi Value Added Services or "mVAS") και Β) αφενός της Telekom Romania Mobile Communications S.A. (TKRM) και αφετέρου της Deutsche Telekom Europe Holding GmbH για την παροχή στη TKRM πολλαπλών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας (multi Value Added Services or "mVAS")."