ΤΕΛ. ΝΕΑ
7 Δεκεμβρίου 2015

Τεράστιες ζημίες σε μεγάλο κανάλι

Ζημίες ρεκόρ καταγράφουν τα οικονομικά στοιχεία mega-λου καναλιού. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις Τυπολογίες, το MEGA Channel εμφανίζει ζημίες 25 εκατομμυρίων ευρώ!

Η πτώση της διαφημιστικής δαπάνης είχε άμεση επίπτωση στα οικονομικά του Mega, που εμφάνισε ζημίες προ φόρων ύψους 25.588.000 ευρώ έναντι ζημιών 14.078.000 ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2014 . Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 40.956.000 ευρώ το εννιάμηνο του 2015 από 56.181.000 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014.