ΤΕΛ. ΝΕΑ
21 Απριλίου 2016

Alpha Bank: Ποιοί απαρτίζουν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Bank συγκροτήθηκε σε σώμα κατά την από 21.4.2016 συνεδρίασή του ως ακολούθως:

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, ο κ. Βασίλειος Θ. Ράπανος,
ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ.

Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, ο κ. Παύλος Α. Αποστολίδης,
ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΕΛΟΣ.

Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Δημήτριος Π. Μαντζούνης, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ.
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Οι Γενικοί Διευθυντές, κ.κ. Σπύρος Ν. Φιλάρετος, Αρτέμιος Χ. Θεοδωρίδης και Γεώργιος Κ. Αρώνης.

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Ο κ. Ευθύμιος Ο. Βιδάλης και η κυρία Ιωάννα Ε. Παπαδοπούλου.

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕΛΗΟι κ.κ. Ευάγγελος Ι. Καλούσης, Ιωάννης Κ. Λύρας, Ibrahim S. Dabdoub, Shahzad A. Shahbaz και Jan A. Vanhevel.

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3723/2008,
το Ελληνικό Δημόσιο, διά της υπ’ αυτού ορισθείσας (βάσει της υπ’ αριθ. Γ.Δ.Ο.Π. 0000278 ΕΞ/Χ.Π. 312 Αποφάσεως του Υπουργού Οικονομικών) εκπροσώπου του, κυρίας Μαρίκας Σ. Ιωάννου – Φραγκάκη.

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3864/2010,
η κυρία Παναγιώτα Σ. Ιπλιξιάν, ως εκπρόσωπος, και δυνάμει υποδείξεως (διά της υπ’ αριθ. 18/28.1.2014 επιστολής) του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητος.