ΤΕΛ. ΝΕΑ
26 Μαΐου 2016

Έλληνας ο Πρόεδρος της Coca Cola Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης

Έλληνας αναλαμβάνει από την 1η Αυγούστου τη θέση του Προέδρου της Coca-Cola Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. 
Πρόκειται για τον Νίκο Κουμέττη ο οποίος από το Μάιο του 2011 έως και σήμερα έχει τη θέση του Προέδρου της Επιχειρησιακής Μονάδας Κεντρικής και Νότιας Ευρώπης στην The Coca-Cola Company, με έδρα στην Αθήνα. 

Η συγκεκριμένη επιχειρησιακή μονάδα εκτείνεται σε 23 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των χωρών της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών, και των Βαλκανίων.

Παλαιότερα, είχε διατελέσει Πρόεδρος της Επιχειρησιακής Μονάδας του Καναδά, θέση που κατείχε από την 1η Ιουνίου 2008. Προ αυτής, είχε διατελέσει Πρόεδρος της Επιχειρησιακής Μονάδας Αδριατικής και Βαλκανίων, αναπτύσσοντας τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας σε εννέα διαφορετικές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, της Σερβίας και της Κροατίας.

Ο κ. Κουμμέττης εντάχθηκε στην οικογένεια της The Coca-Cola Company το Φεβρουάριο του 2001, ως Γενικός Διευθυντής Νοτιοανατολικής Μεσογείου, με ευθύνη για την Ελλάδα και την Κύπρο. Πριν την ένταξή του στο δυναμικό της εταιρείας, είχε εργασθεί σε θέσεις μάρκετινγκ της Kraft Jacobs Suchard, στον τομέα πωλήσεων και διανομής της μεγάλης ελληνικής εταιρείας διανομής ΕΛΓΕΚΑ, καθώς και σε εμπορικές θέσεις και θέσεις διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) στην Παπαστράτος Α.Β.Ε.Σ./Phillip Morris, τη μεγαλύτερη εταιρεία καπνικών προϊόντων  στην Ελλάδα.

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο Διεθνές Μάρκετινγκ από το StrathclydeBusinessSchool, και πτυχίου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδας.