ΤΕΛ. ΝΕΑ
8 Ιουλίου 2016

Βρέθηκε αγοραστής για την Τράπεζα Πειραιώς στην Κύπρο

Έκλεισε το deal για την πώληση της θυγατρικής της Τράπεζας Πειραιώς στην Κύπρο.

Αγοραστές είναι ομάδα επενδυτών με επικεφαλής τον Λιβανέζο επιχειρηματία Maurise Sehnaoui. με νέα κεφάλαια 40 εκατ. για την τράπεζα. Η Τράπεζα Πειραιώς διατηρεί συμμετοχή 17,6%.

Ακολουθεί η επίσημη ανακοίνωση:
"Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε ότι έχει συνάψει συμφωνία με την Holding M. Sehnaoui SAL, για την πώληση μετοχών της θυγατρικής της στην Κύπρο, Τράπεζας Πειραιώς Κύπρου ΛΤΔ, που σε συνδιασμό με ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΤΠΚ ύψους €40 εκατ., την οποία θα καλύψουν πλήρως η HMS και ένας αριθμός επενδυτών τους οποίους θα διασφαλίσει η HMS, θα οδηγήσουν σε μείωση του ποσοστού συμμετοχής της Τράπεζας Πειραιώς στην ΤΠΚ στο 17,6%.

Η Συναλλαγή υπόκειται στις συνήθεις διαδικασίες εγκρίσεων, συμπεριλαμβανομένων κανονιστικών και άλλων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Κύπρο και την Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Ως αποτέλεσμα της Συναλλαγής, ο δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET-1 ratio) του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς θα βελτιωθεί κατά 15 περίπου μονάδες βάσης, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης CET-1 της ΤΠΚ αναμένεται να υπερβεί το 15%.

Η πώληση της ΤΠΚ αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό βήμα προς την υλοποίηση των δεσμεύσεων του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης του Ομίλου Πειραιώς, όπως έχουν συμφωνηθεί με την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και ακολουθεί την επιτυχή πώληση της θυγατρικής του Ομίλου στην Αίγυπτο το 2015.

Η UBS Limited ενήργησε ως ο αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς στη Συναλλαγή. Η Norton Rose Fulbright ενήργησε ως ο διεθνής νομικός σύμβουλος και το νομικό γραφείο Άντη Τριανταφυλλίδη και Υιοί LLC ως τοπικός νομικός σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς για την Συναλλαγή."