ΤΕΛ. ΝΕΑ
7 Δεκεμβρίου 2016

Η συρρίκνωση των Ελληνικών τραπεζών

Μεταξύ του 2013 και 2016 περίπου 3 χρόνια οι ελληνικές τράπεζες έχασαν περιουσία 59,7 δισεκ. με  60 δισεκ. ευρώ όσο δηλαδή είναι το ενεργητικό της Alpha bank ή της Eurobank. 

Η σμίκρυνση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος κρίθηκε αναγκαία από τον SSM και την Επιτροπή Ανταγωνισμού στο πλαίσιο της μείωσης του εταιρικού ρίσκου.

Οι ελληνικές τράπεζες άρχισαν να πουλάνε θυγατρικές γιατί υποχρεώθηκαν λόγω των κεφαλαιακών τους αδυναμιών, αναφέρει το BankingNews.

Όμως η μείωση του ενεργητικού δεν είναι αποτέλεσμα μόνο πωλήσεων θυγατρικών εντός και εκτός Ελλάδος αλλά και μείωσης της περιουσίας των τραπεζών δομικά.

Οι ελληνικές τράπεζες μειώνουν συνεχώς τα δάνεια τους κάτω από 200 δισεκ. σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά και οι καταθέσεις έχουν συρρικνωθεί στα 123 δισεκ. ευρώ. 

Άρα η μείωση των ελληνικών τραπεζών σε περιουσιακά στοιχεία δεν ήταν αποτέλεσμα μόνο πωλήσεων αλλά και πραγματικής οργανικής – δομικής μείωσης. Κάνοντας Like στο Facebook ενημερώνεστε άμεσα για τα νέα άρθρα -->