Trending

Επιδοτούμενο πρόγραμμα έως 400.000 ευρώ για τεχνογνωσία από το Ισραήλ

Την ενίσχυση της συνεργασίας με ερευνητικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις του Ισραήλ, και της συνακόλουθης υλοποίησης επενδυτικών πλάνων ελληνικών επιχειρήσεων, έχει ως στόχο το πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) «Διμερής και Πολυμερής Συνεργασία Ελλάδας - Ισραήλ».

Το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση δαπανών για υλοποίηση ερευνητικού έργου και καινοτόμες δράσεις στον τομέα της Αγροδιατροφής (Agrofood), των Βιοεπιστημών και των Φαρμάκων (Life Sciences & Pharma), της Ενέργειας (Energy) και του Περιβάλλοντος (Environment).

Η επιδότηση ανά έργο ανέρχεται έως τα 400.000 ευρώ, οι δε ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής μέχρι την 24η Απριλίου τρέχοντος έτους, υπό την προϋπόθεση ότι μέχρι αυτήν την ημερομηνία θα έχουν στο ενεργητικό τους τουλάχιστον μία διαχειριστική χρήση.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στη διεύθυνση www.ependyseis.gr, κάνοντας χρήση του τυποποιημένου στο ΠΣΚΕ Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης.

Σε τι αφορά η χρηματοδότηση

Το πρόγραμμα επιδοτεί τις εξής δραστηριότητες:

- Έργα έρευνας και ανάπτυξης

1) Δαπάνες προσωπικού άμεσης απασχόλησης.

2) Δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού για το διάστημα χρήσης τους επί του συγκεκριμένου χρηματοδοτούμενου έργου.

3) Δαπάνες για κτήρια και γήπεδα, καθόσον αυτά χρησιμοποιούνται στο εν λόγω έργο.

4) Δαπάνες για έρευνα, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές, καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές και άλλες υπηρεσίες σε σχέση με το χρηματοδοτούμενο έργο.

5) Πρόσθετα γενικά έξοδα και λειτουργικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένου του κόστους υλικών, εφοδίων και συναφών προϊόντων, σε άμεση σχέση με το έργο.

6) Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ

Επιχορηγούνται:

- Δαπάνες για απόκτηση, επικύρωση και προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού.

- Δαπάνες για απόσπαση, από οργανισμό έρευνας και διάδοσης γνώσεων ή από μεγάλη επιχείρηση, προσωπικού υψηλής ειδίκευσης, το οποίο απασχολείται σε δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας, σε νέες θέσεις που έχουν δημιουργηθεί προς τον σκοπό αυτό στη δικαιούχο επιχείρηση και δεν αντικαθιστά άλλο προσωπικό.

- Δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας.

- Ενισχύσεις για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία.

Επιχορηγούνται:

- Δαπάνες προσωπικού άμεσης απασχόλησης.

- Δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού για το διάστημα χρήσης τους επί του συγκεκριμένου χρηματοδοτούμενου έργου.

- Δαπάνες για έρευνα, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές, καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές και άλλες υπηρεσίες σε σχέση με το χρηματοδοτούμενο έργο.

- Δαπάνες για κτήρια και γήπεδα, καθόσον αυτά χρησιμοποιούνται στο εν λόγω έργο.

- Πρόσθετα γενικά έξοδα και λειτουργικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένου του κόστους υλικών, εφοδίων και συναφών προϊόντων, σε άμεση σχέση με το έργο. Κάνοντας Like στο Facebook ενημερώνεστε άμεσα για τα νέα άρθρα -->
Νεότερη Παλαιότερη