Trending

ΣΥΝΔΕΣΥ: "Για δες τελικά ποιοί μιλάνε"

Η ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ – ΣΥΝ.Δ.Ε.ΣΥ, η πλειοψηφούσα και αυτοδύναμη παράταξη στις αρχαιρεσίες του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Πάτρας στις 14 Δεκεμβρίου 2014, καταγγέλλει στους εργαζόμενους και στα σωματεία της Πάτρας, τις παράτυπες και διαβλητές εκλογικές διαδικασίες που ακολούθησε το Π.Α.ΜΕ (ΚΚΕ) σε μια σειρά από σωματεία που ελέγχουν οι δυνάμεις του. Στόχος; Να ελεγχθούν με παράνομο τρόπο οι συσχετισμοί στο Εργατικό Κέντρο Πάτρας.

Συγκεκριμένα αναφερόμαστε σε:
 1. «Συνδικάτο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Περιοχής Πατρών»: α) Στη βεβαίωση του Δικαστικού αντιπροσώπου αναγράφονται με διαφορετικό χρώμα εγγεγραμμένα μέλη 950 σε αριθμό και ταμειακώς εντάξει μόλις 90 και καταγράφεται ότι έχουν ψηφίσει 594. Επιπλέον, στο πρακτικό αρχαιρεσιών δεν γίνεται καμία απολύτως αναφορά για εγγεγραμμένα και ταμειακώς εντάξει μέλη, και ακολούθως ούτε και ο αριθμός αυτών. β) Οι αρχαιρεσίες τους διενεργήθησαν στις 07.12.2015 και μέχρι σήμερα (3 χρόνια μετά) δεν έχουν προσκομίσει στο Πρωτοδικείο Πάτρας, σύμφωνα με το Ν.1264/1982, τα πρωτότυπα πρακτικά των αρχαιρεσιών και τις πρωτότυπες καταστάσεις ψηφισάντων. γ) Στο ΕΚΠ προσκόμισαν τριπλοφωτοτυπημένα αντίγραφα, εμφανώς αλλοιωμένα, ενώ από τις καταστάσεις ψηφισάντων απουσιάζουν συνάδελφοί μας οι οποίοι ψήφισαν κανονικά. Στις καταστάσεις ψηφισάντων περιλαμβάνονται μακροχρόνια άνεργοι, αυτοαπασχολούμενοι, συνταξιούχοι, σερβιτόροι, ντελιβεράδες, κομμωτές, ταξιτζήδες και άλλοι πολλοί που δεν είναι και ενδεχομένως να μην υπήρξαν ποτέ στη ζωή τους οικοδόμοι. δ) Στη βεβαίωση του δικαστικού αντιπροσώπου αναφέρονται 90 ως ταμειακώς εντάξει μέλη. Ψήφισαν 594 μέλη από τα οποία οι 590 για το Εργατικό Κέντρο. Στο πρακτικό των αρχαιρεσιών δεν γίνεται καμία απολύτως αναφορά για τον αριθμό των ταμειακώς εντάξει μελών. ε) Συνδικαλιστικό παράδοξο επίσης αποτελεί το γεγονός ότι ενώ τα τελευταία χρόνια δεν έχει εισαχθεί για έγκριση ούτε μια οικοδομική άδεια στην Πολεοδομία, παρόλα αυτά εκατοντάδες «οικοδόμοι» προσέρχονται μαζικά στις εκλογικές διαδικασίες του συνδικάτου με…τα σκεπάρνια και τα μυστριά στα χέρια…
 2. Σωματείο Μηχανοσιδηρουργών & Εργατών Μετάλλου Πάτρας «Η ΕΝΩΣΗ»: α) Δεν έχουν προσκομίσει στο Πρωτοδικείο Πάτρας, σύμφωνα με το Ν.1264/1982, τα πρωτότυπα πρακτικά των αρχαιρεσιών και τις πρωτότυπες καταστάσεις ψηφισάντων. β) Στο ΕΚΠ προσκόμισαν φωτοτυπημένα αντίγραφα, στις καταστάσεις ψηφισάντων περιλαμβάνονται μακροχρόνια άνεργοι, αυτοαπασχολούμενοι, συνταξιούχοι, σερβιτόροι, ντελιβεράδες και άλλοι πολλοί που δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με τον κλάδο. γ) Ελάχιστοι από αυτούς είναι ασφαλισμένοι στο Ασφαλιστικό Ταμείο του Κλάδου. Για την ακρίβεια κάποιοι δεν ασφαλίστηκαν και δεν εργάστηκαν ποτέ στον συγκεκριμένο κλάδο, ε) Τέλος περιμένουμε από τον Πρόεδρο του συγκεκριμένου σωματείου να δηλώσει δημόσια αν εργάζεται και που ως μηχανοσιδηρουργός και αν πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις για να είναι μέλος στο συγκεκριμένο σωματείο. Μέχρι να μας απαντήσει…θα παραγγείλουμε ένα καφεδάκι «delivery»…
 3. «Σωματείο Νέων Τεχνολογιών & Τηλεπικοινωνιών Η ΕΝΟΤΗΤΑ»: α) Από το Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης του ανωτέρω σωματείου προκύπτει ότι η συμμετοχή των μελών του σε απαρτία της γενικής συνέλευσης για λήψη απόφασης παράτασης της θητείας της τότε ισχύουσας Διοίκησης πραγματοποιήθηκε στις 23.06 χωρίς να αναγράφεται η χρονολογία (το έτος όπου έλαβε χώρα) και με τη συμμετοχή 19 μελών από τα 25 ταμειακώς εντάξει. Στις 12.10.2015 διεξήχθησαν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη της εφορευτικής επιτροπής και σε αυτό αναφέρονται ταμειακώς εντάξει 20 μέλη. β) Έχει συνταχθεί το πρακτικό της γενικής συνέλευσης χωρίς να αναγραφεί η χρονολογία που αυτή έλαβε χώρα. γ) Στις 23.06.2015 η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την παράταση λήξης της θητείας για 3 μήνες (η λήξη της θητείας ήταν στις 2/7/2015). Στις 12.10.2015 εκλέχθηκε η εφορευτική επιτροπή και τελικά στις 20.10.2015 ορίσθηκαν και διενεργήθηκαν οι αρχαιρεσίες, ήτοι μετά την παρέλευση και της παράτασης λήξης της θητείας, και άρα έπρεπε να ορισθεί προσωρινή διοίκηση. γ) Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των οργάνων και των αντιπροσώπων του συγκεκριμένου σωματείου διενεργήθηκαν στις 30.10.2015, ήτοι 18 ημέρες μετά την εκλογή εφορευτικής επιτροπής. Σε αντίθεση και παραβίαση του όρου του καταστατικού τους, στο οποίο αναφέρεται ρητά ότι η διεξαγωγή των αρχαιρεσιών γνωστοποιείται τουλάχιστον 20 ημέρες πριν την ημερομηνία που αυτές θα ορισθούν, δ) Για καθυστέρηση μόλις 30 ημερών από τη λήξη της θητείας και όχι 4 μηνών που παρατάθηκε η θητεία στο συγκεκριμένο σωματείο, το «εργατικό» συνέδριο «έκοψε» το σωματείο σχολικών καθαριστριών από τα εκλογικά μητρώα…
 4. «Σωματείο Εργαζομένων Πατραϊκής αρτοποιίας «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»: α) Στις 11.11.2017 διεξήχθη ψηφοφορία για την εκλογή αντιπροσώπων στη ΓΣΕΕ στις 11:30 με λήξη στις 12:00 (ήτοι μόλις για 30’) με την παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου στο χώρο του Εργοστασίου. Η ψηφοφορία διεξήχθη δια της αναθέσεως της χειρός, όπως καταγράφεται στο συνταχθέν πρακτικό, γεγονός το οποίο πάσχει από απόλυτη ακυρότητα, καθώς ο νόμος ρητά ορίζει ότι η ψηφοφορία είναι μυστική. Κατά τη διαδικασία αυτή και όπως προκύπτει από το πρακτικό που συνέταξε ο δικαστικό αντιπρόσωπος, ψήφισαν 16 μέλη. Παράλληλα, την ίδια ημέρα και χωρίς να γίνεται αναφορά ώρας διεξάγονταν αρχαιρεσίες για εκλογή εφορευτικής επιτροπής, στα γραφεία της Πατραϊκής Χαρτοποιίας, η οποία εδρεύει στην οδό Κραναού 2 και Ιτέας, στην οποία συμμετείχαν και ψήφισαν 15 οικονομικά τακτοποιημένα μέλη, όπως προκύπτει από το αντίστοιχο πρακτικό αρχαιρεσιών που συνετάγη. Σε αντίθεση με το συνταχθέν Πρακτικό, στη Βεβαίωση του δικαστικού αντιπροσώπου γίνεται αναφορά ότι ψήφισαν  29 μέλη για το Εργατικό Κέντρο Πάτρας και συνολικά ψήφισαν 32 μέλη. Από τις καταστάσεις ψηφισάντων προκύπτει ότι ψήφισαν 23 μέλη. Και από το πρακτικό αρχαιρεσιών προκύπτει ότι ψήφισαν 26 μέλη για το Διοικητικό Συμβούλιο και 23 για το Εργατικό Κέντρο. Η παραποίηση και η αντίφαση που προκύπτει από τις καταγραφές αυτές αλλοιώνει και τον αριθμό των αντιπροσώπων τους στο ΕΚ (το μέτρο είναι 26) και συνεπώς το συγκεκριμένο σωματείο δεν θα έπρεπε να εκπροσωπείται στο ΕΚΠ με αντιπρόσωπο.
 5. «Σωματείο Εργαζομένων LIDL ΒΙΠΕ Πατρών»: α) Σύμφωνα με το καταστατικό του συγκεκριμένου Σωματείου ορίζεται 3μελής εφορευτική επιτροπή με καθήκοντα για την διενέργεια των αρχαιρεσιών για τους αντιπροσώπους και την ανάδειξη των οργάνων τους. Για μέλη που είναι κάτοικοι εκτός του Νομού Αχαΐας, υποχρεωτικά ορίζεται άλλη 3μελής εφορευτική επιτροπή στην έδρα του άλλου Νομού. Λόγω αντίθετης εφαρμογής του όρου του Καταστατικού τους, στις εκλογές που διενεργήθηκαν στη Σπάρτη, παρά το γεγονός ότι προβλήθηκαν και προτάθηκαν πολλές ενστάσεις για τη συγκεκριμένη παράνομη διενέργεια των αρχαιρεσιών. Στο Πρακτικό αρχαιρεσιών που συνέταξε η εφορευτική επιτροπή (20-11-2016) αναφέρεται ότι συμμετείχαν και ψήφισαν 69 μέλη δεν αναγράφονται ποιοι από τους ψηφίσαντες ψήφισαν μόνο για το εργατικό κέντρο ή μόνο για τη Διοίκηση, αλλά και δεν προκύπτει και η κατάσταση των 18 ψηφισάντων που συμμετείχαν στην εκλογική διαδικασία στη Σπάρτη, β) Πληροφορίες που αναφέρουν ότι σε κοντινή της Πάτρας περιοχή ψήφισαν και Καλόγεροι….αναμένεται ωσονούπω να διασταυρωθούν.
 6. «Σωματείο Επαγγελματιών Μουσικών Δυτικής Ελλάδας»: α) Καταρχήν, στο καταστατικό του συγκεκριμένου σωματείου παρατηρείται το εξής παράδοξο: Ορίζεται ότι η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι 3ετής, ενώ στη συνέχεια στο άρθρο που γίνεται αναφορά για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών, ορίζεται ρητά ότι οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη αντιπροσώπων διεξάγονται κάθε 2 έτη. β) Στις αρχαιρεσίες που διεξήχθησαν στις 23.10.2017 για την εκλογή εφορευτικής επιτροπής, αναγράφονται ως εγγεγραμμένα μέλη 361 άτομα, ενώ κατά τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη αντιπροσώπων στις 5-6/11/2017, αναγράφονται 560 μέλη. γ) Κατά παράδοξο τρόπο προηγήθηκε ο διορισμός δικαστικού αντιπροσώπου για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών για τους αντιπροσώπους από τον διορισμό δικαστικού αντιπροσώπου για τη διενέργεια εκλογής εφορευτικής επιτροπής. Δ) Επίσης, στο Πρακτικό για την εκλογή της εφορευτικής επιτροπής δεν αναφέρονται καθόλου οι σταυροί, παρά μόνο το αποτέλεσμα. Εκ των ανωτέρω προκύπτει παραβίαση της μυστικότητας, του απορρήτου και του αδιάβλητου της εκλογικής διαδικασίας.
 7. «Ένωση Εργατοϋπαλλήλων Τύπου Πατρών»: Από το πρακτικό αρχαιρεσιών για την εκλογή της εφορευτικής επιτροπής, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 11.03.2017, εμφαίνονται εγγεγραμμένα μέλη 72, ενώ στις αρχαιρεσίες που διεξήχθησαν στις 27.03.2017, τα εγγεγραμμένα μέλη είναι 108. Εκ των ανωτέρω παραβιάζεται το αδιάβλητο της εκλογικής διαδικασίας με παρατυπίες και «νέες» εγγραφές.
 8. «Σωματείο Εργαζομένων στα Ιδρύματα Υγείας Ιδιωτικού Δικαίου και ΝΔΙΔ Ν. Αχαΐας»: α) Διαπιστώνεται εμφανής διαφορά μεταξύ του πρακτικού των αρχαιρεσιών του Σωματείου, οι οποίες διεξήχθησαν σε δύο ημέρες. Κατά το πρακτικό της πρώτης ημέρας αναγράφονται ως εγγεγραμμένα μέλη 227 και τη δεύτερη ημέρα αναγράφονται εγγεγραμμένα μέλη 250. Δηλαδή, διεξήγαγαν εκλογές με ανοικτό μητρώο, κάτι που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το Νόμο. β) Από την κατάσταση ψηφισάντων προκύπτει ότι υπάρχει διπλοψηφία με 5 από τους ψηφίσαντες (Β.Τ., Π.Β., Μ.Μ., Α.Ε. και Π.Χ.), γεγονός που οδηγεί σε πλήρη ακρότητα της διαδικασίας. γ) Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι αντί για τα 77 άτομα που φέρονται να ψήφισαν για Εργατικό Κέντρο Πάτρας και άρα εκλέγονται 2 αντιπρόσωποι (στους 76 εκλέγονται 2), έγινε παραποίηση του αποτελέσματος με τις διπλοψηφίες για την αύξηση των ψηφισάντων οδηγώντας σε αυτό το αποτέλεσμα , ενώ στην πραγματικότητα για ΕΚΠ ψήφισαν μόλις 72, και κατά συνέπεια το ορθό θα ήταν η εκλογή ενός μόνο εκπροσώπου. Συνεπώς, το εκλογικό αποτέλεσμα αλλοιώθηκε.
 9. «Σωματείο Εργατοϋπαλλήλων σε Εμπορικές Επιχειρήσεις και Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ν. Αχαΐας»: α) Ψήφισαν επί το πλείστον άνεργοι, νοικοκυρές, συγγενείς, κομματικά στελέχη και φίλοι, αυτοαπασχολούμενοι, κ.λ.π. β) Ψήφισαν πρόσωπα από άλλες πόλεις, τα οποία υπάγονται συνδικαλιστικά στη δικαιοδοσία άλλων εργατικών κέντρων. γ) Σε διαφορετικά πρόσωπα αντιστοιχεί ίδια στοιχεία ταυτοπροσωπίας, δ) Πληθώρα νομικών και καταστατικών παραβάσεων έχουν διαπιστωθεί και βρίσκονται υπό επεξεργασία αυτή τη στιγμή από τη νομική μας υπηρεσία.
 10. «Σωματείο Φαρμακοϋπαλλήλων Πάτρας»: Πραγματοποίησε εκλογές στις 30 και 31.5.2018, αυξάνοντας σημαντικά τη δύναμή του και εκλέγοντας 1 επιπλέον αντιπρόσωπο στο Εργατικό Κέντρο. Μετά από πρόχειρο έλεγχο στις καταστάσεις ψηφισάντων δεν προκύπτουν ότι όλοι όσοι ψήφισαν είναι Φαρμακοϋπάλληλοι. Υπάρχουν άτομα τα οποία ασκούν διαφορετικό επάγγελμα από εκείνο του Φαρμακοϋπαλλήλου και δεν είναι καν ασφαλισμένα στο Ταμείο Ασφάλισης του κλάδου.
 11. «Σύλλογος Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών ΣΙΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ»: α) Από το πρακτικό εκλογής εφορευτικής επιτροπής δεν προκύπτει η προϋπόθεση συγκέντρωσης απαρτίας των μελών, καθώς και δεν αναγράφονται μόνο τα μέλη που είναι ταμειακώς εντάξει. Επίσης, από το ίδιο πρακτικό αρχαιρεσιών δεν προβλέπεται το χρονικό διάστημα με τη λήξη του οποίου ορίστηκε η ημεροχρονολογία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη αντιπροσώπων. Αντιθέτως, παρατηρείται το παράδοξο της αυθημερόν (την ίδια ημέρα διεξαγωγής αρχαιρεσιών για την ανάδειξη εφορευτική επιτροπής) διενέργειας εκλογών με διάστημα μόλις 30΄ διεξαγωγής της μίας διαδικασίας από την άλλη.

Όλα τα παραπάνω τα παραθέτουμε ασχολίαστα.
Κλείνουμε απλά με το: «ΓΙΑ ΔΕΣ ΤΕΛΙΚΑ ΠΟΙΟΙ ΜΙΛΑΝΕ»


Η Εκτελεστική Γραμματεία
Συνδεθείτε μαζί μας στο Facebook και ενημερωθείτε πρώτοι για τα νέα άρθρα -->
Νεότερη Παλαιότερη