Trending

Το σημαντικότερο κριτήριο παρακίνησης στην αναζήτηση νέας εργασίας


 Στην έρευνα του Ομίλου Adecco Adecco “Exploring Workers Professional Aspirations” που πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2022 συμμετείχαν πάνω από 1.300 εργαζόμενοι και 155 εταιρείες σε 16 χώρες, απαντώντας σε ερωτήματα σχετικά με τις προσδοκίες των αιτούντων για εργασία, με στόχο να διαπιστωθεί εάν οι εταιρείες αξιολογούν σωστά τις προσδοκίες των εργαζομένων και το αντίστροφο. Και οι δύο φαίνεται να συμφωνούν ως προς τα βασικά  κριτήρια που παρακινούν τους εργαζόμενους να υποβάλουν αίτηση για αναζήτηση νέας εργασίας. Ο μισθός είναι το βασικό κριτήριο, ενώ ακολουθούν το κλίμα/ ατμόσφαιρα στον χώρο εργασίας και οι ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη και ανέλιξη.

Ωστόσο, οι εταιρείες φαίνεται πως τείνουν να υπερεκτιμούν τη σημασία του μισθού – το 72% των εταιρειών αναφέρει τον μισθό ως τον κύριο παράγοντα πρόσληψης, σε αντίθεση με τους εργαζόμενους όπου μόνο το 53% τον θεωρούν τον πιο σημαντικό παράγοντα. Οι εταιρείες, επίσης, δίνουν αρκετή αξία στη φήμη τους μιας και πιστεύουν ότι η εργασία σε έναν γνωστό εργοδότη είναι ο 7ος σημαντικότερος παράγοντας, ενώ οι ίδιοι οι εργαζόμενοι τον κατατάσσουν σε σημαντικότητα στη 16η θέση.

Οι εργαζόμενοι θέλουν ευελιξία

Ο Covid έχει κάνει τους εργαζόμενους να επιζητούν ευελιξία ως πως τον τρόπο που δουλεύουν, ειδικά όσον αφορά το ωράριο και το μέρος που θα εργαστούν. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και τις ΗΠΑ, όπου το 22% των εργαζομένων δήλωσαν ότι προτιμούν την επιλογή να εργάζονται με πλήρη απασχόληση στο σπίτι (σε σύγκριση με τον παγκόσμιο μέσο όρο του 9%). Επιπλέον εύρημα είναι ότι η ευελιξία είναι σημαντικότερη για τις γυναίκες, αναμενόμενο σύμφωνα και με προηγούμενες έρευνες του Ομίλου.

Η περιοχή και η ηλικία διαφοροποιούν τις προτιμήσεις των εργαζομένων

Η έρευνά του Ομίλου Adecco εντόπισε και άλλες διαφορές μεταξύ γεωγραφικών περιοχών αλλά και γενεών. Οι εργαζόμενοι σε Γαλλία και Βέλγιο είχαν μεγαλύτερες πιθανότητες να δώσουν προτεραιότητα στον μισθό, ενώ οι εργαζόμενοι στην Ιταλία και την Ινδία δίνουν σχετικά μεγαλύτερο βάρος στην εξέλιξη και την πρόοδο όσον αφορά την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Οι εργαζόμενοι που ανήκουν στις GenZ και GenY είναι πιο πιθανό να επηρεαστούν από τον μισθό, ενώ οι παλαιότερες γενιές εστιάζουν περισσότερο στο περιεχόμενο της εργασίας, στην εργασιακή ατμόσφαιρα και κλίμα. Οι εργαζόμενοι στη Λατινική Αμερική και την Ισπανία τείνουν να προτιμούν περισσότερο τη συνεργατική από την ατομική εργασία, αν και οι εταιρείες πιστεύουν ότι αυτή η προτίμηση ισχύει σε ένα ευρύτερο πλαίσιο.

Οι εταιρείες θα πρέπει να επανεξετάσουν την στρατηγική τους

Όταν ρωτήθηκαν οι εργοδότες για το στυλ ηγεσίας που εφαρμόζεται στην εταιρεία τους, η πλειοψηφία απάντησε ότι εφαρμόζουν μια στρατηγική όπου δίνει έμφαση στην επίτευξη των στόχων. Ωστόσο, όταν ρωτήθηκαν οι εργαζόμενοι για το ποιο στυλ ηγεσίας προτιμούν, 1 στους 4 δήλωσε πως προτιμά τους «χαρισματικούς ηγέτες» που εστιάζουν στο όραμα ενώ ακολουθεί η απάντηση που δείχνει την προτίμηση των εργαζομένων στους ηγέτες που δίνουν προτεραιότητα στην ευημερία των εργαζομένων τους. 

Σχετικά με την προσέγγιση για τη στρατηγική εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η έρευνα ανέδειξε μια γεωγραφική διαίρεση σε σχέση με το τι επιθυμούν οι εργαζόμενοι από τον εργοδότη τους. Οι εργαζόμενοι στις αγγλοσαξονικές χώρες επικεντρώνονται περισσότερο στην ευθύνη, τη διαφάνεια και τα ηθικά πρότυπα, ενώ στην ηπειρωτική Ευρώπη μεγαλύτερη προτεραιότητα δίνεται στη διαφορετικότητα, την ένταξη και την κοινωνική δικαιοσύνη. 

Η διαδικασία πρόσληψης γίνεται ψηφιακή και οι υποψήφιοι ανταποκρίνονται

Η έρευνά αποκάλυψε μια τελευταία σημαντική αναντιστοιχία στις προσδοκίες των εργοδοτών και εργαζομένων όσον αφορά τη διαδικασία πρόληψης που γίνεται πλέον με ψηφιακά μέσα. Οι υποψήφιοι φαίνονται να είναι έτοιμοι για να υιοθετήσουν τη μετάβαση στον ψηφιακό κόσμο και να κινούνται πιο γρήγορα από τις εταιρείες. Συγκεκριμένα, έδειξε ότι το 35% των εργαζομένων (49% της Gen Z) θα ήταν ευχαριστημένοι με μια διαδικτυακή διαδικασία πρόσληψης, ενώ οι εργοδότες απάντησαν αντίστοιχα σε ποσοστό 9%. Αντίστοιχη ήταν η απάντηση των εργαζόμενων στο να αξιολογηθούν οι δεξιότητές τους κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πρόσληψης μέσα από ένα διαδικτυακό κουίζ, καθώς είναι πιο ανοιχτοί σε σύγκριση με αυτό που θα περίμεναν οι εργοδότες. Banks Κάνοντας Like στο Facebook ενημερώνεστε άμεσα για τα νέα άρθρα -->
Ας συνδεθούμε στο LinkedIn για να διαβάζετε πρώτοι τα άρθρα -->
Νεότερη Παλαιότερη