ΤΕΛ. ΝΕΑ
5 Ιανουαρίου 2016

Η Quest πούλησε 1 εκατομμύριο μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς

Μια κίνηση με νόημα; 

Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε ότι στις 29.12.2015 η εταιρεία «Quest Συμμετοχών A.E.» προέβη σε πώληση στο Χρηματιστήριο Αθηνών 1.000.000 μετοχών εκδόσεως της τράπεζας, συνολικής αξίας 290.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία «Quest Συμμετοχών A.E.» είναι, νομικό πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τον κο Απόστολο Ταμβακάκη, Αντιπρόεδρο Δ.Σ. της Τράπεζας Πειραιώς.