ΤΕΛ. ΝΕΑ
5 Ιανουαρίου 2016

Η θητεία του είχε λήξει από το 2009 αλλά υπέγραφε ακόμη αποφάσεις

Ένα απίστευτο και όμως ελληνικό περιστατικό. Από το 2009 είχε λήξει η θητεία του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Λέανδρου Ρακιτζή, χωρίς να υπάρξει μέριμνα για την ανανέωσή της ή την αντικατάσταση του δημόσιου λειτουργού, δημιουργώντας σημαντικά νομικά κωλύματα στην άσκηση των καθηκόντων του. 

Ειδικότερα, το Γ' τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε ότι ο Γενικός Επιθεωρητής Δηµόσιας ∆ιοίκησης, Λέανδρος Ρακιντζής μετά την λήξη της 5ετούς θητείας του  παραμένει νόμιμα στην θέση του και λόγω σπουδαιότητας του θέματος, το θέμα παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, ώστε να ληφθεί από κει η τελική απόφαση.

Ο κ. Ρακιντζής ανέλαβε καθήκοντα Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης το 2004 και η θητεία του έληξε τον Σεπτέμβριο του 2009.  

Έκτοτε παρέμεινε σιωπηρά στη θέση αυτή, αφού κανείς δεν προέβη στην αλλαγή του προσώπου του γενικού επιθεωρητή, ούτε εξέδωσε πράξη ανανέωσης της θητείας του.

Την τελευταία ημέρα του χρόνου όμως, το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο δημοσίευσε σειρά αποφάσεων που αφορούσαν προσφυγές του κ. Ρακιντζή για αυστηρότερη πειθαρχική ποινή σε βάρος δημοσίων υπαλλήλων αλλά και υπαλλήλων που ζητούσαν την απόρριψη των προσφυγών του επιθεωρητή σε βάρος τους.

Το Γ' τμήμα, κατά πλειοψηφία έκρινε ότι δεν είναι κατ΄ αρχή επιτρεπτή, μετά τη λήξη της θητείας του, η συνέχιση της αρμοδιότητάς του να ασκεί προσφυγές ενώπιον του ΣτΕ, κατά τελεσίδικων αποφάσεων πειθαρχικών συμβουλίων.
Όπως επισημαίνουν οι σύμβουλοι της Επικρατείας, η αρμοδιότητα αυτή μπορεί να συνεχιστεί μόνο εφόσον κριθεί ότι ήταν τέτοιες οι συνθήκες που καθιστούσαν αδύνατη την έγκαιρη επιλογή νέου Επιθεωρητή από το υπουργικό συμβούλιο “ και πάντως, όχι πέραν ενός ευλόγου χρονικού διαστήματος το οποίο κρίνεται κατά τις εκάστοτε συντρέχουσες περιστάσεις».